• info@cardiometaboliccongress.com
  • +91 6369025211 / +91 9345533162

Organizing Committee

Dr. G. Sengottuvelu

Dr. M. Edwin Fernando

Dr.D. Prabakar

India

Dr K P Suresh Kumar

Dr P Manokar

Dr. G. Pratap Kumar

Dr. T.R. Muralidharan

Dr Dhamodaran K

Dr Gopala Murugan

Dr Jayanthi

Dr Rajeswari Naik

Dr. Kumar J.S

Dr.V R Mohan Rao

Dr Asha Mahilmaran

Dr. Anbarassu D

Dr. B. Priyadarsini

Dr. K. R Vijay Chakravarthy

Dr. U.V. Mohan

Dr. V. Mahadevan

Dr. V. Padma

Dr.R.Srinivasan

Dr. G. Kothai

Dr. J. Cecily Mary Majella

Dr. N Waseem Ahmed